REKRUTACJA

W 2016 r. Talent Szachowy uczestniczył w spotkaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących zmian w szkolnictwie. W projekcie nowej podstawy programowej szachy zostały wpisane jako obowiązkowy przedmiot do nauczania wczesnoszkolnego  i dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom MEN oraz rodziców Talent Szachowy realizuje projekt przygotowujący dzieci do nauki gry w szachy. Talent Szachowy współpracuje z instruktorami Polskiego Związku Szachowego.

Formularz rekrutacyjny na zajęcia szachowe

w roku szkolnym 2016/2017

 
Czy dziecko grało wcześniej w szachy?
 NIE TAK